PROJEKTOWANIE

 Projektujemy układy sterowania urządzeń głównie dla wentylacji i HVAC. Adaptujemy projekty przetargowe do wymogów i oczekiwań inwestora.
 Korzystając z  kart doborowych central wentylacyjnych, projektu przetargowego tworzymy koncepcje sterowania, którą przedstawiamy do akceptacji. Na tej podstawie tworzony jest projekt AKPiA. W jego skład wchodzą następujące elementy:


                - schemat technologiczny,
                - schematy elektryczne,
                - instrukcja użytkowania/obsługi,