PROGRAMOWANIE PLC

     Każda szafa sterująca wyposażona jest w jeden lub kilka sterowników swobodnie programowalnych. W zależności od potrzeb czy wytycznych projektowych tworzone jest oprogramowanie. Interfejs użytkownika zwykle umożliwia:

  • nastawę parametrów - temperatura,  wilgotność, wydajność, etc.,

  • podgląd wszystkich parametrów   centrali

  • programy czasowe, kalendarze,

  • historia alarmów, ostrzeżeń.

 

     Oprogramowanie jest tworzone zawsze pod dany projekt, uwzględniając szczególne warunki obiektowe. Dzięki temu unikamy problemów jakie stwarzają zestawy automatyki dedykowane, firmowe, czy też producenta, które najczęściej kierują się ekonomią a nie dobrem użytkownika

     Często wykonujemy wizualizacje procesów sterowania wykorzystując panele operatorskie, tworzymy systemy nadrzędne - łączymy kilka rozdzielnic w sieć uzyskując   dostęp z jednego miejsca do wielu układów.  W ten sposób oszczędzając wiele pieniędzy na drogie instalacje BMS.
  Dostosowujemy nasze oprogramowanie do możliwości włączenia do sieci BMS.